İş Sağlığı ve Güvenliği

Sıfır Kaza İçin Birlikte Yola Çıktık!

İş Sağlığı ve Güvenliği

Test Makina® olarak; iş güvenliği, çalışanların sağlığı ve esenliği için çalışıyor, önlemler alıyor ve sürekli iyileştirme yapıyoruz. Bu amaçla ülkemizde ve dünyadaki en iyi uygulama örneklerini yakından takip ediyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sağlığın korunup geliştirilmesi için sıfır kaza vizyonuyla davranışlarımızı ve kültürümüzü sürekli yeniden yapılandırıyoruz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yöntem ve Araçlarımız:

  • Pozitif İSG kültürü yaklaşımı ile proaktif olarak her türlü tedbiri almak.
  • Ramak kala formları ile kazaya dönüşebilecek hususu değerlendirmek, aksiyon almak ve takibini yapmak
  • Düzeltici faaliyet yöntemi ile çalışanların ve kurumda bulunan insanların çalışma ortamı şartlarını daha uygun hale getirmek
  • Sadece çalışanın değil, Test Makina'ya hizmet veren tüm insanların kişisel koruyucu donanım kullanmalarını sağlamak ve tedbir almak
  • Yaşamın her adımını düşünerek, yasal ve diğer gerekliliklerin ötesinde gönüllülük esasına dayanarak sertifikalı ilk yardımcı personel sayısını arttırmak ve Kuruluşumuz genelinde düzenli ilk yardım bilinçlendirme eğitimleri vermek
  • Risk değerlendirmesi yapmak, gerekli önlemleri almak ve bu çalışmaları güncel tutmak
  • Sıfır iş kazası mottosuyla güne başlamak, bunun için gerekli her türlü tedbiri almak
  • Kuruluşumuzda yapılan ve iş izni gerektiren tüm işlerde (yüklenici dahil) iş izinleri prosedürünü uygulamak
  • Her yıl yapılan acil durum tatbikatları ile çalışanları ve acil durum ekiplerini acil durumlara karşı hazır tutmak ve gerekli eğitimleri aldırmak

En İyi Müşteri Deneyimi İçin İletişime Geçin